n/a
Menu Toggle Search

Saver's Sweepstakes® Winners

Savers Sweepstakes Logo

Congratulations to the Saver's Sweepstakes Winners!!!

By saving $25 or more each month at participating credit unions, Saver's Sweepstakes® account holders are entered into monthly, quarterly and annual drawings for cash prizes. Congratulations to the winners!


Savings at a Glance*

Current amount saved: $26,809,142.00
Open accounts: 15,450
Average account balance: $1,735
*as of 04.30.23


April, 2023 

Monthly Winners - $100

 1. Alicia M. - Educators CU
 2. Anne W. - Educators CU
 3. Bettye H. - Educators CU
 4. Brent J. - Oakdale CU
 5. Carla W. - Fort Community
 6. Casey L. - Educators CU
 7. Cassandra B. - Altra FCU
 8. Charity W. - Heartland CU
 9. Chelsea B. - Altra FCU
 10. Christopher P. - Educators CU
 11. Christopher M. - Taylor CU
 12. Dan C. - Avestar CU
 13. Daniel K. - Tomah Area CU
 14. Dean B. - Members First CU
 15. Debra R. - Simplicity CU
 16. Diana S. - Altra FCU
 17. Donna N. - Cloverbelt CU
 18. Donnetta F. - Heartland CU
 19. Doreen D. - Heartland CU
 20. Emilie R. - Heartland CU
 21. Emily C. - Educators CU
 22. Eric M. - Educators CU
 23. Eric T. - Educators CU
 24. Esmeralda M. - Altra FCU
 25. Gabriel O. - Educators CU
 26. Gary W. - Altra FCU
 27. George F. - Oakdale CU
 28. Gina H. - Educators CU
 29. Haley H. - Governmental Employees CU
 30. Heidi C. - Educators CU
 31. Holly G. - Educators CU
 32. Janelle B. - Educators CU
 33. Jared S. - Arcadia CU
 34. Jeanne H. - Simplicity CU
 35. Jennifer S. - Altra FCU
 36. Jeremy W. - Educators CU
 37. John S. - Heartland CU
 38. Joseph G. - Altra FCU
 39. Kelly K. - Educators CU
 40. Kristin O. - Educators CU
 41. Kristin S. - Altra FCU
 42. Laverne S. - Heartland CU
 43. Linda V. - Heartland CU
 44. Lisa M. - Heartland CU
 45. Lori M. - Oakdale CU
 46. Lucia B. - Educators CU
 47. Lydia F. - Kohler CU
 48. Makurra W. - Educators CU
 49. Mandy K. - Heartland CU
 50. Marbeth J. - Gundersen CU
 51. Mark C. - Educators CU
 52. Mary M. - Educators CU
 53. Max H. - Kohler CU
 54. Melody K. - Taylor CU
 55. Michael K. - Kohler CU
 56. Michael W. - Members First CU
 57. Michele R. - Arcadia CU
 58. Nicole F. - Gundersen CU
 59. Nolan S. - Altra FCU
 60. Omar B. - Educators CU
 61. Patrick M. - Heartland CU
 62. Pearl H. - Educators CU
 63. Richard K. - Educators CU
 64. Richard K. - ME Employees CU
 65. Robert G. - Oakdale CU
 66. Ronald S. - Educators CU
 67. Shannon C. - Gundersen CU
 68. Steve S. - Gundersen CU
 69. Susan C. - Educators CU
 70. Susan K. - Heartland CU
 71. Suzanne J. - Educators CU
 72. Teresa M. - Westby CU
 73. Tyesha B. - Educators CU
 74. Vern S. - Oakdale CU
 75. Weston S. - Educators CU

March, 2023 

Quarterly Winners - $1,000

 1. Christine J. - Gundersen CU
 2. Delores P. - Oakdale CU
 3. G G. - Educators CU
 4. Katherine V. - Tomah Area CU
 5. Rita P. - Governmental Employees CU4

Monthly Winners - $100

 1. Adam W. - Educators CU
 2. Alicia B. - Tomah Area CU
 3. Allazia B. - Educators CU
 4. Alma D. - Educators CU
 5. Amelia C. - Educators CU
 6. Analexis C. - Educators CU
 7. Anthonio D. - Educators CU
 8. Autumn L. - Heartland CU
 9. Bobbie S. - Oakdale CU
 10. Brian Z. - Altra FCU
 11. Caleb R. - Glacier Hills CU
 12. Carol H. - Westby CU
 13. Carol C. - Educators CU
 14. Carolyn B. - Cloverbelt CU
 15. Cassandra P. - Gundersen CU
 16. Chance B. - Altra FCU
 17. Cheryl P. - Educators CU
 18. Christina V. - Educators CU
 19. Christine D. - Gundersen CU
 20. Daisy O. - Altra FCU
 21. Danielle R. - Gundersen CU
 22. Darylann W. - Simplicity CU
 23. Dawn P. - Tomah Area CU
 24. Duane S. - Altra FCU
 25. Eli H. - Oakdale CU
 26. Elizabeth K. - Heartland CU
 27. Elizabeth G. - Educators CU
 28. Erika B. - Simplicity CU
 29. James W. - Educators CU
 30. Janet G. - Oakdale CU
 31. Jason D. - Sentry CU
 32. Jean U. - Educators CU
 33. John K. - Heartland CU
 34. John W. - Educators CU
 35. Joseph C. - Kohler CU
 36. Judith S. - Gundersen CU
 37. Justice G. - Educators CU
 38. Karen W. - Educators CU
 39. Karla K. - Oakdale CU
 40. Kay S. - Cloverbelt CU
 41. Kaylee F. - Kohler CU
 42. Kelly P. - Educators CU
 43. Kenneth H. - Oakdale CU
 44. Kenneth D. - Heartland CU
 45. Kimberly G. - UnitedOne CU
 46. Kristin A. - Heartland CU
 47. Larry G. - Heartland CU
 48. Mac K. - Heartland CU
 49. Mandy V. - Westby CU
 50. Mark B. - Simplicity CU
 51. Mary C. - Educators CU
 52. Matt L. - Educators CU
 53. Matt L. - Heartland CU
 54. Matthew M. - Heartland CU
 55. Matthew S. - Educators CU
 56. Nancy O. - Educators CU
 57. Nichole N. - Taylor CU
 58. Oana K. - Ripco CU
 59. Paul M. - Fond Du Lac CU
 60. Randi S. - Altra FCU
 61. Reynaldo M. - Altra FCU
 62. Russell H. - Heartland CU
 63. Ruth S. - Educators CU
 64. Ryland J. - Educators CU
 65. Shaydae H. - Educators CU
 66. Sherry S. - Educators CU
 67. Stacy M. - Educators CU
 68. Stephanie B. - Avestar CU
 69. Susan S. - Educators CU
 70. Sylvesteranugboba E. - Educators CU
 71. Victoria C. - Cloverbelt CU
 72. Victoria S. - Educators CU
 73. Wanda B. - Educators CU
 74. Wendy H. - Heartland CU
 75. Yvonne T. - Educators CU

February, 2023 

Monthly Winners - $100

 1. Adrianne H. - Gundersen CU
 2. Alexis B. - Heartland CU
 3. Andrea S. - Gundersen CU
 4. Autumn F. - Educators CU
 5. Barbara G. - Oakdale CU
 6. Barbara J. - Cloverbelt CU
 7. Casilda R. - Heartland CU
 8. Charmian E. - Educators CU
 9. Daniel P. - Kohler CU
 10. Daniel P. - Kohler CU
 11. Daniel E. - Educators CU
 12. Danna M. - Educators CU
 13. David B. - Oakdale CU
 14. Diana-marie C. - Educators CU
 15. Douglas U. - Altra FCU
 16. Ellen R. - Heartland CU
 17. Evelyn B. - Educators CU
 18. Ezequiel D. - Educators CU
 19. Genesis B. - Educators CU
 20. Geraldine H. - Educators CU
 21. Heather F. - Heartland CU
 22. Heather S. - Altra FCU
 23. Ian S. - Altra FCU
 24. Jamie R. - Kohler CU
 25. Jason S. - Altra FCU
 26. Jeanette W. - Cloverbelt CU
 27. Jeanette M. - UnitedOne CU
 28. Jesse R. - Simplicity CU
 29. John C. - Educators CU
 30. John A. - Educators CU
 31. John C. - Sentry CU
 32. Joy R. - Educators CU
 33. Joyce T. - Oakdale CU
 34. Judith M. - Altra FCU
 35. Karen D. - Heartland CU
 36. Katherine H. - Altra FCU
 37. Kathy E. - Educators CU
 38. Keith R. - Educators CU
 39. Kia X. - Educators CU
 40. Lauren M. - Westby CU
 41. Leo H. - UnitedOne CU
 42. Lizbeth A. - Educators CU
 43. Lynn D. - Ripco CU
 44. Maria A. - Members First CU
 45. Mary M. - Educators CU
 46. Misty S. - Educators CU
 47. Noah Y. - Simplicity CU
 48. Paige S. - Educators CU
 49. Pamela R. - St Marys CU
 50. Patricia N. - Oakdale CU
 51. Paul H. - Cloverbelt CU
 52. Raymond K. - Educators CU
 53. Robert F. - Heartland CU
 54. Robert B. - Oakdale CU
 55. Ronald C. - Heartland CU
 56. Sandra M. - Educators CU
 57. Savanah W. - Educators CU
 58. Sheila L. - Educators CU
 59. Sierra H. - Educators CU
 60. Sierrah B. - Altra FCU
 61. Stephanie H. - Educators CU
 62. Susan K. - Sentry CU
 63. Susanne N. - Heartland CU
 64. Tanae R. - Educators CU
 65. Terri A. - Heartland CU
 66. Thomas B. - Educators CU
 67. Tiaysha J. - Educators CU
 68. Tiffany S. - Oakdale CU
 69. Toni C. - Educators CU
 70. Tracy M. - Altra FCU
 71. Travis P. - Fort Community
 72. Trevor M. - Heartland CU
 73. Tricia K. - Altra FCU
 74. Valerie O. - Educators CU
 75. Warren C. - Heartland CU

January, 2023 

Monthly Winners - $100

 1. Amanda H. - Kohler CU
 2. Angela G. - Oakdale CU
 3. Ashley Z. - Avestar CU
 4. Ashley D. - Gundersen CU
 5. Ayla S. - UnitedOne CU
 6. Brook D. - Arcadia CU
 7. Carter M. - Oakdale CU
 8. Caryn H. - Educators CU
 9. Cheri C. - Sentry CU
 10. Christine H. - Heartland CU
 11. Cory K. - Altra FCU
 12. David M. - Glacier Hills CU
 13. Dean B. - UnitedOne CU
 14. Deann S. - Gundersen CU
 15. Deborah B. - Fort Community
 16. Deidri D. - Educators CU
 17. Doris K. - Educators CU
 18. Edward K. - Oakdale CU
 19. Elizabeth R. - Altra FCU
 20. Erik K. - Altra FCU
 21. Erin M. - Educators CU
 22. Fill C. - Fort Community
 23. Frances I. - Heartland CU
 24. Gavin H. - Educators CU
 25. Gregory J. - Gundersen CU
 26. Holly M. - Educators CU
 27. Janine P. - Educators CU
 28. Jason V. - Simplicity CU
 29. Jay K. - Educators CU
 30. Jenna H. - Gundersen CU
 31. Jenna N. - Educators CU
 32. Jesse B. - Oakdale CU
 33. Joan B. - Gundersen CU
 34. Johnathan R. - Educators CU
 35. Johnny C. - Educators CU
 36. Jon I. - Glacier Hills CU
 37. Jordan P. - Simplicity CU
 38. Judith P. - Glacier Hills CU
 39. Justin D. - Altra FCU
 40. Karen A. - Governmental Employees CU
 41. Kathleen M. - Oakdale CU
 42. Keith V. - UnitedOne CU
 43. Kevin L. - Guardian CU
 44. Kitchy J. - Educators CU
 45. Lakeitha P. - Educators CU
 46. Laurie N. - Heartland CU
 47. Lori L. - Educators CU
 48. Mai H. - Kohler CU
 49. Maraiseth G. - Educators CU
 50. Maria F. - Educators CU
 51. Marian F. - Westby CU
 52. Mckenzie W. - Gundersen CU
 53. Megan G. - Fond Du Lac CU
 54. Melissa H. - Westby CU
 55. Michael K. - Altra FCU
 56. Michele R. - Arcadia CU
 57. Michelle B. - ME Employees CU
 58. Nathan G. - Heartland CU
 59. Nathanael P. - Educators CU
 60. Nicholas V. - Westby CU
 61. Nicole F. - Gundersen CU
 62. Paul K. - Oakdale CU
 63. Rayne S. - Tomah Area CU
 64. Rebecca J. - Educators CU
 65. Renee R. - Heartland CU
 66. Richard H. - Westby CU
 67. Robert L. - Educators CU
 68. Roenick G. - Fond Du Lac CU
 69. Roxanne C. - Educators CU
 70. Shauna A. - Educators CU
 71. Tim S. - Heartland CU
 72. Timothy Z. - Educators CU
 73. Vickie K. - Educators CU
 74. Wayne F. - Altra FCU
 75. William W. - Badger Globe CU